SELFIE QUEEN FOR EN DAG

Hadde en knall ide til blogginnlegg i går kveld, men siden eg nå har glemt den gjør eg noe helt annet! Dere skal heller få servert noe så enkelt som mitt tryne gjennom dagen. Eg har jo fått “selfieholder” av tantebarna til Redneckfrue, så det er på tide med noen selfies! Her tar eg for meg daglige situasjoner, og mine reaksjoner på dette. Vel bekomme!

 

 


 

God morgen! Trøtt i trynet, poser under øynene, men like blid. Straks jobb. Burde kanskje kamme håret.

 


 

Første røykepause på jobben, litt vind og overskya. Men men, jobber 50 %, så ikke lenge igjen her nå. 

 


 

En liten pause til gitt, hva gjør eg og hvor er eg? 

 


 

Mat! Ja måtte ha noe å gnage på før bringa mi åpner seg her, da ble det horn fra i går. Har eg noe mellom tenna?

 


 

Og så begynte hoftene å verke. Ikke mye betonggulv eg tåler før det skjærer seg tydeligvis. 

 


 

 

På vei hjem fra jobben, og godt er det. Straks en dusj, og så mer mat. Ja mat er jo livretten min, enkelt og greit. 

 


 

Før dusjen, jada godt å være hjemme fra jobb. 

 


 

Etter en dusj, har fjelga meg litt da, gubben må ha noe å se på vel?

 

Nei skal dette innlegget ut i dag, får det holde nå. Gidder ikke holde på til langt på kveld, så dere får forestille dere hvordan eg ser ut i løpet av ettermiddagen og kvelden 😜

#dagen #uttrykk #situasjon #reaksjon #selfie #selfieholder 

Hva skjer i Doc og Dasks ferie?

For English scroll down to 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Når man er så sliten at man ikke er menneskelig på en mnd, hva får opp energinivået da? Jo å pakke til ferie! Det er en fryd å klargjøre vogna, å vite at snart reiser man bort for å bare kose seg og nyte livet. Forberedelsene til avslapping og kos, kan kurere et menneske. Stoler og bord er funnet, og solseil er testet, vi nærmer oss.  


 Almost there 

 

Rydde litt i vogna, finne frem sommerklær og boots, vaska litt i vogna, det er herlig. Bikkja står i bånd ute og følger nøye med, han elsker campinglivet. Men denne gang får ikke han være med, for vi skal jo innom countryfestivalen på Vinstra neste uke. Barn og dyr har ikke noe på fest å gjøre, det er både Doc og eg enige om. 

Først går turen til ville vesten, altså Radøy. Det blir kalas hos familien min, for muttern fyller år. Vi gleder oss som unger til dette, for det kommer masse folk fra land og strand, for å feire. Det blir jo på “løo” hjemme, altså en låve ja. Så det passer jo midt i blinken. Da må vi jo ha med nogenlunde pene klær, så da er det bare å raide klesskapet. 


Ikke alt for store plassen, Not the biggest closet

 

Ellers blir det jo noen rolige campingdager før det i neste uke braker løs på Vinstra. Da blir det hæla i taket og haraball. Når Doc er på Vinstra er han litt som ei bikkje, løper rundt og skal hilse på alle minst tre ganger. Eg ser han når han er innom og henter dram eller sover, det er visst bare sånn det er. Heldigvis har eg selv masse kjentsfolk på festival også, så eg og ender vel opp med å vimse rundt og hilse på kreti og pleti. Er det som er festival, og på kveldene er det på med finstas og gå på konsert.  

Vi kan vel ærlig si vi gruer oss litt til søndagen på Vinstra, men i år har vi vært smarte og tatt ferie uka etter. Da får vi henta oss inn igjen litt, og kanskje gjort litt fornuftige ting hjemme. Om vi ikke drar ut vogna igjen da. Det kan jo nå være at det ikke blir så mye blogging fremover, men det ligger jo flust med innlegg i arkivet, så det er bare å bla der om du kjeder deg. Skulle vi være så heldige å få noe morsomt på film, havner det på YouTube. Vi skal gjøre vårt beste for å holde dere oppdaterte i ferien. 


En pust i bakken og poste blogg, a little break to post on blog

 

Håper da også at leserne våre får en flott ferie, nå gleder vi oss til å rømme fra hverdagen 😉

Bloggen vår

🇺🇸🇺🇸🇺🇸

When you are so tired that you are not human in one month, what is the energy level then? Yes to get ready for vacation! It’s a pleasure to clarify the caravan, knowing that soon you get away just to enjoy yourself and enjoy life. Preparations for relaxation can cure a human being. Chairs and tables are found, and the awning is tested, we are approaching.

Clean a little in the caravan, find summer clothes and boots, it’s wonderful. The dog is outside watching closely, he loves camping life. But this time he is not allowed to join, because we are going to the country music festival next week. Children and animals have nothing to do at party’s, Doc and I agree on that.

First the trip to the wild west, to Radøy. It’s gonna be a party with my family, for my mama count years. We are looking forward to this because people come from all over to celebrate. It will be in the barn at home. So it fits us perfectly. Then we have to wear pretty clothes, so it’s just raiding the wardrobe.

Otherwise, it will be some quiet camping days before it breaks to Vinstra next week. Then there will be the heels in the ceiling and lots of fun. When Doc is on Vinstra he is a bit like a doc, runs around and says hi to everyone at least three times. I see him when he’s in and retrieves a new drink  or sleeping, it’s just the way it is. Fortunately, I have a lot of friends at the festival too, so I end up wandering around and greeting them. That’s what festival is all about, and in the evenings it is on with the finest clothes and go to a concert.

We can honestly say we’re having a good time for sunday at Vinstra, but this year we have been smart and have vacation the week after. Then we’ll be able to get back in and maybe do some sensible things at home. If we do not leave for a new trip in the caravan again then. It may now be that there is not so much blogging in the future, but there is a lot of posts in the archive, so just browse it if you’re bored. Should we be lucky to get some fun on movies, it ends up on YouTube. We will do our best to keep you updated during our vacation.

Hope that our readers will have a great holiday to, now we are looking forward to escape from everyday life 😊

#ferie #bjølseth #camping #countrymusikk #festival #familie #pakke #vaske #huskeliste 

#helsenorge – en god latter (in English to)

Scroll down to the 🇺🇸 For English 

 

Da er det endelig tid for å finne ut hva som feiler skulder og hofter. Er det ikke det ene, så er det det andre, sa kjerringa som blødde neseblod. Ja så her er det jo både betennelse i fordøyelsessystemet, og litt diverse vondt her og der. Nå har eg venta langt om lenge og lengre enn langt, på røntgen og MR av noen ledd, og det blir spennende om dem finner ut noe. Til Kongsvinger gikk altså turen i dag, og det er greit. Begynner å bli kjent på sykehuset der.  

 

Ingen venting for en gangs skyld, så eg kom fort inn på første post. MR av høyre skulder først. Ble da lagt litt halvskakt på benken og ført inn i trommelen, ja med lukka øyner selvsagt. Er jo litt vel trangt der, og eg vil helst unngå panikk, for da må eg vel til pers igjen. Samtidig kjempa eg en hard kamp mot hosterefleksen, for man skal jo ligge helt rolig. 

 

 

Man får jo på hørselvern med musikk i pga støyet, men den musikken hørte eg ikke. Kunne nok ha skrudd opp volumet en del ja. Men nå gikk det sikkert under 10 min før dem kjørte meg ut igjen da, det var jo kjapt. Glad og lykkelig for at det var over, skulle eg til å reise meg opp. Men nei. Dem hadde jo bare tatt feil skulder, så eg måtte snu meg og ta 15 nye minutter i “klaustrokammeret”. Har man ikke klaustrofobi fra før, så får man i alle fall det på MR! Var så syndig å åpna øynene et øyeblikk, og alt eg kunne tenke på var “om det tar fyr her er eg dau”! Ekkelt..

Vel vel, tid for røntgen. Det hadde jo ikke gjengen her fått med seg tydeligvis, men eg hadde med innkallingspapirene, og der sto det. Siden det kanskje kom litt bust på radiografene, ble det jo noe venting. Noen kom ut i gangen og lurte på navnet mitt, og eg svarte høflig og pent. 

 

 

Etter ikke så altfor mye venting, kom eg inn. Da var det bare å strippe ned til trusa og legge meg på en benk igjen. Denne gangen var det bare fire kjappe bilder i forskjellige vinkler, så det gikk jo fort og smertefritt. Selv om noen av stillingene ga meg litt blåfilmfølelse. 

Vel overstått, og som seg hør og bør, belønning. Det fikk eg alltid som liten av muttern når eg var flink hos lege og tannlege. Nå i voksen alder er en vaffel i kiosken helt topp, og en liten iste. Og ute på parkeringen var det jaggu over en halvtime igjen på parklappen! Da har det altså gått unna i dag da, det er ikke verst, til tross for dobbelt med MR og glemske radiografer.

 

 

Bloggen vår

 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Then it’s finally time to figure out what’s wrong with shoulder and hips. If it’s not the one thing, then it’s the other. Yes, so it’s both inflammation in the digestive system and a little misery here and there. Now I’ve been waiting for long and longer than long, on X-ray and MR of some parts, and it’s exciting if they find out anything. That’s why I’m going to Kongsvinger today. Getting to know the hospital there.

No waiting for once, so I quickly got onto the first post. MR of right shoulder first. Then lay a little half-shake on the bench and put into the drum, yes with the eyes closed obviously. Is it a little cramped there, and I prefer to avoid panic, because then I have to do it again. At the same time, I fight a hard fight against the cough reflexes, because you have to be absolutely calm.

You get hearing protection with music because of the noise, but I did not hear that music. Could probably have turned up the volume some, yes. But now it was safe for 10 minutes before they drove me back out, it was quick. Happy because it was over, I would like to get up. But no. They had just taken the wrong shoulder so I had to turn around and take 15 new minutes in the drum. If you do not have claustrophobia before, you’ll get it on MR! Be so sinful to open your eyes for a moment, and all I could think of was “if it starts to burn here I’m dead”! Disgusting..

Well, time for X-ray. It had not been informed to the gang here, obviously, but I had the notice papers, and it stood there. Since it was a bit of surprice on the radiographs, there was some waiting. Someone came out in the hallway and wondered my name and I responded politely.

After not too much wait, I came in. Then just stripping down to the underwear and laying on a bench again. This time there were only four quick pictures at different angles, so it went fast and painlessly. Although some of the positions gave me a little porn movie feeling. 

Well done, and as it should always be, reward. I always got that little something from mom when I was a good kid at the doctor and dentist. Now in adulthood, a waffle in the kiosk is very good, and a little ice tea. And in the parking lot, there were still half an hour again on the parking! Then it’s gone fast today, it’s not bad, despite double with MR and forgetful radiographers.

 

#helsenorge #røntgen #radiograf #mr #trommel #helse #sykehus #lege

Dyrisk kresen

Noen er altetende og noen er veldig kresen, det er en av de mange rare forskjellene hos oss mennesker. Både Doc og meg liker det meste vi blir servert, mat er liksom livretten vår. Men nå er det sånn at vi ikke kan spise hva som helst, for vi er ikke helt herre over egen kropp lenger. Doc uten galleblære og eg med betennelse i fordøyelsessystemet.   

Da blir det jo automatisk litt diverse vi ikke kan spise. Doc må blant annet holde seg unna alle typer løk, og eg bør unngå sterk, feit og syrlig mat. Vi er rett og slett kresen under tvang. 

Hos dyr finner vi også disse forskjellene. Hvem har ikke hørt om hvor kresne katter er? Men her merkes det på Tassen. Han spiser stort sett det samme som oss, og når han får rester slukes alt. Tørrfôret går også ned på høykant. 

Men vi har nå oppdaga at det er en ting Tassen nekter å spise! Han har både lukta og smakt på det flere ganger, men ikke kul om han spiser det. Det gjelder altså noen godbiter med fisk. Det blikket han gir, når du strekker deg etter godbitbøtta, og han får en sånn…priceless! Han blir så fornærma at man bare må gi en annen godbit med en gang.

Se bilder for hvor lite lyst han har på denne godbiten!


Lukter dritt… 
 


Smake…?
 


Næææ, skeptisk.. 
Nei, leken var noget mer interessant enn den drittlukta!

 

 

Bloggen vår 

Mer om Tassen

#hund #mat #kresen #helse #godbit #

St Hans feiring på bygda

Her på bygda legger vi St Hans feiringa på nærmeste søndag for at det skal passe for de fleste. Koselig når hele bygda samles av og til, i allefall for meg som ikke kjenner så mange her. Det var feiring på Lund Skole fra 16-18 i dag, så vi tjuvstarta med grillmat hjemme først

Kl 9 i dag tidlig satte Doc ribba på UDS’n vår, den langtidsrøyker/griller maten så det blir skikkelig mørt og nydelig. Så litt over kl 14 var dette ferdig. Vi spiste oss forderva mett! Hadde bare ribbe, ananas og nystekte rundstykker til, enkelt og godt. Og det fine er at dette lager seg selv, så vi har i mellomtida gjort i stand vogna til ferien. Dette ligger det egen videoblogg om på YouTube, du kan se det ved å klikke HER.  

  

 

 Etterpå var det bare å dusje og stelle seg, for så å ta med Tassen og vandre over veien. Vi fikk inngangslodd som det skulle trekkes fruktkurv på, og det ble solgt lodd utenom med mange andre fine premier. Ellers var det laga i stand en bod med mye godt. Pølser, rømmegraut, kaker, is, brus, saft og mye mer godt. Skikkelig bra greier, så det ble graut og saft på Doc, og is og saft på meg. 

Ellers var der jo en del aktiviteter, noe som var populært for de 250 store og små oppmøtte. Melkespannkast, der sto vi over pga diverse rygg, skuldre, knær osv. Og hesteskokasting oppdaga eg ikke før det var for seint, sånn går det når man har ei ivrig bikkje med. Men vi fikk tippa vekta på høna og hanen da, det var hvite italienere, så eg tippa jo gjennomsnittsvekta på rasen. Det var jo selvsagt ikke riktig, og ei heller traff Doc på denne gjettinga. 

 

Bålet ble ikke tent i dag, det var for sterk vind. Sikkerhet først. Da blir det heller grillings til vinteren der. Men siden vi ikke hadde vunnet noe på konkurransene i dag, var vi spente på loddtrekningen. Doc kjøpte jo mange lodd, som seg hør og bør, og sto som et skolelys mens den ene gevinsten etter den andre gikk rett fremfor nesa på oss. Men så, en gevinst vi trengte, fra Flink Bisk, eske med mye hundegodis. Eg sa til Doc at nå måtte han følge med! Og jaggu! Hvit J 05, og Doc skreik ut et rungende JA, så halve nabolaget skvatt til! 


Enya hjelper selvsagt Tassen å passe på gevinstene
 

Da ble det godis på Tassen! Og dette fortsatte. For neste var et førstehjelpsskrin, og det ble trukket på hvit J 04! Snakk om flaks. De to gevinstene vi faktisk trengte vant vi. Naboen var også heldig, på hun ble det ei flott fruktkurv. Dette var jo strålende gøy, og vi ser allerede frem til neste års feiring. 

Bloggen vår

Video av klargjøring av vogn

#sthans #feiring #skole #barn #moro #hestesko #melkespann #konkurranse #loddsalg #premie #grillmat #ribbe

MASSE BILDER OG FILM AV STAUTE KARER

I dag har vi blitt invitert til å se amerikansk fotball, det er G17 laget til 1814’s. Treneren er Tj Reap, en redneck fra bygda i USA. Halvgal men morsom skrue vi ble kjent med på hagefesten sist helg. Så var det bare å innta tribunen, og heie frem gjengen! Det eneste vi visste om denne sporten på forhånd, var at det er om å gjøre å løpe hverandre nedfør man når et avmerka felt på bana. Det er klart vi takker ja til å se på en sport der man faktisk skal takle hverandre.

I starten var det jo kjedelig, for vi skjønte jo ikke noen regler eller hvordan man får poeng. Men vi var så heldig at vi fikk en egen kommentator på tribunen der vi satt, så han forklarte en del underveis. I tillegg fortalte kommentator over speakeren litt etterhvert. Det gikk ikke mange minuttene før vi så smått forstod når det var spennende. Vi begynte fort å bli engasjerte, og kampen begynte å bli både interessant og gøy å se på! Eg skal ikke utbrodere reglene her, for eg må nok se flere kamper før eg kan begynne å lære bort noe. 

Dette var jo gutter på 17 år, og 1814’s hadde med en god del spillere fra G15 som innbyttere. Det var Tønsberg dem fikk besøk av i dag, og de hadde ikke så mange innbyttere. I tillegg ble quarterbacken deres skada tidlig i kampen, det er jo drivverket i et slikt fotballag. Dessuten er 1814’s knallgode, så det ble total utklassing. Det var en heidundrande kamp som endte med 56-13 til 1814’s!

 

Legger ved masse bilder, og en film nederst av høydepunktene!

 

Klare for kamp, men…


…vi fikk oss selvsagt supportertrøyer

 

Her kommer gjengen

 

Nasjonalsangen spilles før kamp

Tj, the Redneck! Trener for 1814

 

Ja det går hardt for seg, ingen sport for pingler.

Doc følger nøye med…

Bølgen!

Staut sunn ungdom!

 

Snurr film og sjekk stemningen!

 

 

 

Bloggen vår

#fotball #sport #idrett #amerikanskfotball #gutter #menn #stadion #bøn #eidsvoll #1814 #kamp #g17 #skade #ambulanse #rødekors 

VLOG: Dask på Gastroskopi

Da var dagen kommet for å svelge slange. Dette har eg grua meg til lenge, og det hjelper ikke at Doc hele tida forteller hvor jævlig det er. Men nå var eg så steike heldig at en av våre gode naboer har vært både sjåfør og støttekontakt for meg i dag. 

Linda måtte pent være med inn og holde meg i hånda, for eg var så steike nervøs og hadde småpanikk. Ja hun måtte faktisk holde hendene mine fast for at eg ikke skulle nappe ut slangen selv. I tillegg til å være støttekontakt for meg, fikk hun filma deler av seansen, det kan dere se her. Og eg bør vel advare, det var virkelig gøyale medisiner!

 

iRKShsN0cnI
 

 

Etterpå når eg endelig kunne spise, etter mange timers faste, ble det kinamat på oss! Litt vondt å spise etter 10 vevsprøver i magesekk og tarm, men eg trua nedpå, for mat måtte eg ha. Og jaggu fikk vi lurt i oss dessert også, går ikke på kinarestaurant uten å spise fritert banan! Noe som kanskje ikke hører hjemme i dietten eg fikk… Vel vel, takk for turen og støtten gode nabo Linda 😊

 

Bloggen vår

#gastroskopi #helse #mage #mat #kinamat #sursøt #ris #lege #medisin #bedøvelse #beroligende 

Ikkepedia om meg og mine

Eg har vært å sørfa på nett igjen! Fant ei side som heter Ikkepedia, skal visst være ei faktaside. Kan nok stemme det, for her lærte eg mye rart i dag. Blant annet at Adolf Hitler var en Emo Kid som vant nobels fredspris. Vel, eg er jo fra Radøy, og folk derfra kalles Radværinger. Måtte jo selvsagt søke på dette, og her er svaret eg fikk opp. 

 

Radværing

Om

Radøy er øya de kommer fra. Det blir også omtalt som den grønne øyen. Plassen er full av skog og sauer, og de er stolt over det. Radøy er en kommune bestående av 269 øyer, holmer og skjær. Hver av disse har et eget gårdsbruk og minimum en sau for å kunne få subsidier til å kjøpe traktor. Traktoren er stort sett i bruk når en kjører på fest og for å overnatte i om en ikke føler seg i stand til å kjøre hjem igjen etter festen. Radværing skal etter sigende være en person med håndtak på ryggen og hår under tungen. Dette mysteriet er dessverre ikke blitt vitenskapelig bevist enda da radværinger som tidligere nevnt lever på øyer og har stor glede av å drive innavl. For en hver mann som prøver å komme i kontakt med hunkjønnet av denne sorten ute på disse øyene blir kontant avvist og banket opp av hannkjønnet. 


Historie

Fra tidenes morgen rodde radværinger fra disse gudsforlatte øyer og inn mot Bergen for å selge varer som de selv produserte. Dette være seg kjøtt, poteter, sild og dårlig hjemmebrent. Om noen av de kjøpelystene bergensere skulle være så frimodig å prute på prisen ble dette kontant avviste og det vanket som regel et kraftig slag fra en irritert radværing. 


Religion

Radværinger har vært sett på som et ukristelig folkeslag i og med sin oppførsel samt sin store trang til å driver innavl. Men i de senere år har radværingene rodd over til USA og hentet hjem en kirke og etter beste evne snekret denne sammen igjen ute på en av øyene sine. Og bes derfor anses som et kristelig folkeslag som gjør sitt beste for å få et bedre liv når de en gang blir overført til de evige jaktmarker. 

Språk

Det sier seg at Radøy er de som er best til å holde på dialekten sin. Kanskje fordi de er de eneste som forstår det? Men de er stolt av å snakke som de gjør. Andre rundt vil snakke med hverandre, og de vil at alle skal forstå dem. Dette er ikke så viktig for denne urbefolkningen. De holder virkelig på dialekten sin, hvordan de klarer det er det ingen som vet. Forskerene tror de er fordi de bor så langt fra byen, at det er fordi de er innestengt på en øy. De vrenger rundt på alle ord på en måte som vi utenfor øyen ikke helt kan forstå vitsen med. Ö er ein ofte brukt bokstav når de snakker. Det høres ut som om de har stappet noe i nesen og i halsen når de skal si et ord med Ø. Dette betyr at sove = sôva, Jeg vil ikke gå over der = Eg vil ikkje gå öve dar. Det spørs litt hvor på Radøy du er fra, men det er stort sett lik dialekt. Det er ikke vanskelig å høre om personen du snakker med er radværing. Bare se etter håret under tungen og poten i halsen. 


En typisk kjeller på Radøy 

 

Ja selv om det er Ikkepedia stemmer faktisk noe av dette, men ikke ta alt for god fisk!

 

 

 

Bloggen vår 

Innlegget om stril

 

#radøy #bonde #sau #kyr #kirke #dialekt #radværing #adolfhitler #hitler #emo #stril

SNARVEI TIL VEKTREDUKSJON

Da var vi halvveis ut i uka, såkalla lillelørdag! Og eg er fortsatt sliten etter helga. Men men, livet kaller, det er jo bare å kjøre på videre. Sovna forresten på et kurs på jobb i dag. Var jo ikke så kjedelig egentlig, det var om HMS og truck kjøring, men selv 5 kopper kaffe holdt meg ikke våken. Fikk med meg det viktigste da.  

Ellers kan eg vel si at eg skal på gastroskopi på fredag, svelge slange for å sjekke spiserør og magesekk. Det kan jo være greit med tanke på at sommerkroppen nå er her pga vondt å spise. 5 kg på en mnd hadde eg aldri klart uten spiserørsbetennelse, så ingen ting er så vondt at det ikke er godt for noe. Kjenner eg meg selv rett går eg vel ned litt til, for nå kan eg ikke ta mer medisiner før undersøkelsen. 

Hoftene mine har i allefall kommet seg litt i det siste, men knær og skulder er like som før. Får vel et svar på dette etter MR og røntgen i neste uke. Skal jo innom fysioterapeuten i dag, kanskje han får gjort noe med skuldra mi. Er jo på høy tid at den begynner å virke om eg skal få trent meg opp til Birken i år. Hadde virkelig håpa på å få det til, sykle i rosa for Superselma, det hadde vært gøy! Doc skryter jo enda etter han sykla i fjor. 

Føttene mine begynner da å bli bedre, hevelsen etter alle stikkene er gått ned. Nå er det ikke vondt lenger, bare klør. Du kan jo tenke deg hvordan det er å ha 36 myggstikk på et lite område, ikke veldig deilig. 

Bare noen få dager til helg nå, og denne helga håper eg på å få slappe av litt. Tror både eg og Doc kan trenge det, bare kose oss og drite i verden. Vi har hatt noen travle uker, og det ser ut som om resten av sommeren går kast i kast fremover. Visse ting som ikke hadde blitt like bra om vinteren, så da skjer jo alt om sommeren heller. Det er jo både treff, festligheter og festivaler i fleng. 

Nei som sagt, helga skal nytes. Tok huset i går, så en runde til med støvsuger og lett gulvvask får holde før helga. Kanskje ut å spise og en film hadde vært noe. Noen tips til god action eller skrekkfilm i helga? Eller har noen tips til noe god og feit mat å lage hjemme, gjerne på grillen? Alle tips tas imot, kos og avslapping blir det uansett ♥️

 


Merker at 5 kg plutselig er borte! 
 

Bloggen vår

#sliten #helse #kropp #gastroskopi #mr #røntgen #slappeav #film #mat #ro #kos #film 

Sjarmen med sommerkvelden

Eg vet ikke om noen som misliker å sitte ute og kose seg til langt på natt, med venner, en dram og god musikk. Det er jo medisin for kropp og sjel når det endelig er temperatur og vær til det. Herlig rett og slett. Gjerne med åpen flamme tilgjengelig, det setter alltid opp stemningen. Du skal jo ikke sove bort “sumarnatta”. 

  

Noe som ofte følger med disse koselige kveldene, er jo alt annet levende som kryper frem så fort sola bikker over kanten. Knott, mygg, klegg osv, er ting vi sjelden merker før dagen etter. Ikke alle merker noe til disse flygende blodprøvene, men noen har tydeligvis søtere blod, og noen er gjerne allergisk i tillegg. Ja eg snakker da om meg og familien min. 

Vi var flere som ble penetrert i huden av mygg i helga, noen kraftigere enn andre. Men er det noe som er deilig her i livet, så er det å klø på et stikk! Mange sier at det å endelig nå do når du har vært trengt lenge, er det beste som finnes. Dem har garantert aldri klødd seg på allergihovne myggstikk! Man klør litt her og der, klør seg gjerne til blods om natta, og det er skikkelig godt der og da – helt til det svir, verker og vesker. 


Jada, søstera mi har på ankelen og eg på tærne

 

Derfor har eg gjort alt som står i min makt for å unngå å klø, selv om eg vet hvilken tilfredsstillelse det ville gitt i noen minutter. Tygger Zyritec som smurfedrops, det demper jo kløen. Samtidig er eg så opphovna at føttene mine driver å sovner. Da funker det jo vanligvis med en halv tube aloe vera og kald klut, men nå er det snakk om 36 stikk bare på tærne. Ja, gjennomsnittlig 3,6 stikk pr tå. Det står på spreng, har nesten ikke bevegelse i tærne, og vernesko er i allefall ikke et alternativ i dag. Det er nok til at det ikke er deilig å klø lenger, så eg dusjer i iskaldt vann ca 3-4 ganger i døgnet. Det er godt det. Men sånn for sikkerhets skyld, så sendte tåmyggtroppen en jækel opp til å stikke meg oppi hårfeste, eg ser altså ut som en enhjørning! Der har hevelsen snart nådd ned i øyenbryna..


Selvsagt iført mi nye favoritt t-skjorte fra Hilljacks

 

Så sjarmen med sommerkveldene fremover nå, kommer nok til å være tjukke sokker og boots – hele kvelden. Skal i alle fall aldri mer bytte til slippers ut på kvelden, heretter skal det vært høyt skaft hver kveld etter kl 18 uansett. Ja så fort hevelsen trekker seg tilbake da. I verste fall må eg vente til høsten, for nå kommer eg ikke i andre sko enn Doc sine slippers. Der er jo tærne mine like tilgjengelig for disse mikrovampyrene. Vel, enten må eg holde meg inne eller så må eg presse på meg mere klær/sko der eg vanligvis blir stukket. 


Oppå i mellom, på sidene og under, er ikke helt godt nei
 

Bloggen

Oss på fb

#sjarm #sommer #sommerkveld #mygg #klegg #knott #insekt #insektbitt #hevelse #vondt #betennelse

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top